Speerpunten van het IPV

  • Een toekomstvisie is vastgesteld met en voor inwoners
  • Een duurzaam gemeentehuis is gerealiseerd
  • Burgerinitiatieven omarmd en ondersteund
  • WMO-beleid volledig in stand gebleven
  • Veel aandacht voor Groen en Milieu

IPV stemmers bedankt!

Lokale Partij IPV bedankt de stemmers voor hun steun. Het resultaat is voor het IPV zeer slecht. Na jaren van groei hebben we gisteravond de helft van de zetels verloren. Dat doet zeer. We zijn wel teleurgesteld maar vallen is niet erg, blijven liggen wel!  De fractie en de leden gaan met de gedrevenheid die normaal is voor IPVers verder!